AKTUALNE INFORMACJE DOT. NEGOCJACJI PŁACOWYCH Z DNIA 22.03.2017 R.